جاذبه عجیب و ترسناک توریستی غذا دادن به تمساح ها در چین
جاذبه عجیب و ترسناک توریستی غذا دادن به تمساح ها در چین

جاذبه عجیب و ترسناک توریستی غذا دادن به تمساح ها در چین تصاویر منتشر شده از سایت های توریستی چینی ، افرادی را بر روی تکه فلزی زنگ زده نشان می دهد که با تکه چوبی به کروکودیل ها گوشت می دهند. این تصاویر به سرعت در شبکه های اجتماعی پخش شد و افکار عمومی […]

جاذبه عجیب و ترسناک توریستی غذا دادن به تمساح ها در چین

غذا دادن به تمساح,جاذبه توریستی خطرناک چین,غذا دادن به کروکودیل در آب

تصاویر منتشر شده از سایت های توریستی چینی ، افرادی را بر روی تکه فلزی زنگ زده نشان می دهد که با تکه چوبی به کروکودیل ها گوشت می دهند.

تصاویر عکس های جاذبه عجیب و ترسناک توریستی غذا دادن به تمساح ها در چین

غذا دادن به تمساح,جاذبه توریستی خطرناک چین,غذا دادن به کروکودیل در آب

این تصاویر به سرعت در شبکه های اجتماعی پخش شد و افکار عمومی به دولت فشار آوردند تا از ادامه چنین کاری جلوگیری کند.

تصاویر عکس های جاذبه عجیب و ترسناک توریستی غذا دادن به تمساح ها در چین

غذا دادن به تمساح,جاذبه توریستی خطرناک چین,غذا دادن به کروکودیل در آب

ترسناک ترین بخش ماجرا به این برمی گردد که این سکوی آهنی که زنگ زده و فرسوده می باشد بر روی چند بشکه پلاستیکی شناور مانده و هر لحظه ممکن است برای این افراد خطرات جانی زیادی را در پی داشته باشد. کروکودیل هایی که در آب دیده می شوند طولی بیشتر از ۳متر دارند و این کودکان با چوبی معمولی در حال غذا دادن به آنها هستند.

تصاویر عکس های جاذبه عجیب و ترسناک توریستی غذا دادن به تمساح ها در چین

غذا دادن به تمساح,جاذبه توریستی خطرناک چین,غذا دادن به کروکودیل در آب

تنها چند ساعت بعد از پخش شدن این عکس ها در فضای مجازی ، پلیس به این مرکز توریستی مراجعه کرد و آنها را مورد بازخواست قرار داد. آنها گفتند که هربار ۱۵ نفر را با خود به میان کروکودیل ها می بردند.

تصاویر عکس های جاذبه عجیب و ترسناک توریستی غذا دادن به تمساح ها در چین

جاذبه عجیب و ترسناک توریستی غذا دادن به تمساح ها در چین

3.8/5 - (27 امتیاز)