گزارش تصویری زیباترین و رنگارنگ ترین کبوتر در دنیا کبوتر نیکوبار
گزارش تصویری زیباترین و رنگارنگ ترین کبوتر در دنیا کبوتر نیکوبار

گزارش تصویری زیباترین و رنگارنگ ترین کبوتر در دنیا کبوتر نیکوبار این پرنده با زیبایی خیره کننده دارای رنگ های درخشان آبی ،مسی و سبز با دم سفید و پاهای متمایل به قرمز است. کبوتر نیکوبار مربوط به جزایر نیکوبار واقع در شرق اقیانوس هند است و به خاطر رنگ هایش می تواند خود را […]

گزارش تصویری زیباترین و رنگارنگ ترین کبوتر در دنیا کبوتر نیکوبار

کبوتر نیکوبار,عکس کبوتر نیکوبار,خرید کبوتر نیکوبار,فروش کبوتر نیکوبار

این پرنده با زیبایی خیره کننده دارای رنگ های درخشان آبی ،مسی و سبز با دم سفید و پاهای متمایل به قرمز است.

گزارش تصویری زیباترین و رنگارنگ ترین کبوتر در دنیا کبوتر نیکوبار

کبوتر نیکوبار,عکس کبوتر نیکوبار,خرید کبوتر نیکوبار,فروش کبوتر نیکوبار

کبوتر نیکوبار مربوط به جزایر نیکوبار واقع در شرق اقیانوس هند است و به خاطر رنگ هایش می تواند خود را از دست شکارچیان طبیعی پنهان کند.

گزارش تصویری زیباترین و رنگارنگ ترین کبوتر در دنیا کبوتر نیکوبار

کبوتر نیکوبار,عکس کبوتر نیکوبار,خرید کبوتر نیکوبار,فروش کبوتر نیکوبار

نیکو بارها به طور دسته جمعی از جزیره ای به جزیره دیگر حرکت می کنند تا دسترسی آسان تری به غذا داشته باشند.

گزارش تصویری زیباترین و رنگارنگ ترین کبوتر در دنیا کبوتر نیکوبار

کبوتر نیکوبار,عکس کبوتر نیکوبار,خرید کبوتر نیکوبار,فروش کبوتر نیکوبار

بر اساس آخرین گزارشات اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست این پرنده نیز رو به انقراض است.

گزارش تصویری زیباترین و رنگارنگ ترین کبوتر در دنیا کبوتر نیکوبار

گزارش تصویری زیباترین و رنگارنگ ترین کبوتر در دنیا کبوتر نیکوبار

4.3/5 - (9 امتیاز)