عکس های حیرت انگیز حس مادری میمون به بچه پلنگ یتیم
عکس های حیرت انگیز حس مادری میمون به بچه پلنگ یتیم

عکس های حیرت انگیز حس مادری میمون به بچه پلنگ یتیم این شامپانزه مهربان آنجانا نام دارد که کاملا از این بچه پلنگ مراقبت می کند و حتی به او شیر می دهد ! مسئولین باغ وحش می گویند از زمانی که این بچه پلنگ یتیم شده است آنجانا از او مراقبت می کند و […]

عکس های حیرت انگیز حس مادری میمون به بچه پلنگ یتیم

حس مادر میمون,حس مادری شامپانزه,حس مادری در حیوانات

این شامپانزه مهربان آنجانا نام دارد که کاملا از این بچه پلنگ مراقبت می کند و حتی به او شیر می دهد !

حس مادری حیوانات,حس مادر میمون,حس مادری شامپانزه به پلنگ

حس مادر میمون,حس مادری شامپانزه,حس مادری در حیوانات

مسئولین باغ وحش می گویند از زمانی که این بچه پلنگ یتیم شده است آنجانا از او مراقبت می کند و مثل مادرش با او رفتار می کند

حس مادری حیوانات,حس مادر میمون,حس مادری شامپانزه به پلنگ

حس مادر میمون,حس مادری شامپانزه,حس مادری در حیوانات

حس مادر در حیوانات ، پلنگی که مادرش یک میمون است !

حس مادری حیوانات,حس مادر میمون,حس مادری شامپانزه به پلنگ

عکس های حیرت انگیز حس مادری میمون به بچه پلنگ یتیم

4.4/5 - (96 امتیاز)