گزارش تصویری از پر زورترین و قوی ترین پرنده جهان عقاب هارپی
گزارش تصویری از پر زورترین و قوی ترین پرنده جهان عقاب هارپی

گزارش تصویری از پر زورترین و قوی ترین پرنده جهان عقاب هارپی با توجه به اینکه پرنده های قدرتمند بسیاری در دنیا زندگی می کنند اما عقاب هارپی لقب قوی ترین را به خود اختصاص داده است. این عقاب اهل آمریکای جنوبی بوده و در سن بلوغ نزدیک به ۱۰ کیلوگرم وزن دارد. این عقاب […]

گزارش تصویری از پر زورترین و قوی ترین پرنده جهان عقاب هارپی

عقاب هارپی,عکس عقاب هارپی,شکار عقاب هارپی,اندازه عقاب هارپی,بزرگترین عقاب هارپی

با توجه به اینکه پرنده های قدرتمند بسیاری در دنیا زندگی می کنند اما عقاب هارپی لقب قوی ترین را به خود اختصاص داده است.

عکس های و تصاویر گزارش تصویری از پر زورترین و قوی ترین پرنده جهان عقاب هارپی

عقاب هارپی,عکس عقاب هارپی,شکار عقاب هارپی,اندازه عقاب هارپی,بزرگترین عقاب هارپی

این عقاب اهل آمریکای جنوبی بوده و در سن بلوغ نزدیک به ۱۰ کیلوگرم وزن دارد. این عقاب می تواند فشاری معادل با ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع را با پنجه هایش وارد کند.

عکس های و تصاویر گزارش تصویری از پر زورترین و قوی ترین پرنده جهان عقاب هارپی

عقاب هارپی,عکس عقاب هارپی,شکار عقاب هارپی,اندازه عقاب هارپی,بزرگترین عقاب هارپی

این نیرو به تنهایی می تواند بازوی انسان را مانند چوب خشک خرد کند. عقاب هارپی همچنین توانایی کشتن حیوانات بزرگی مانند میمون را نیز دارد.

عکس های و تصاویر گزارش تصویری از پر زورترین و قوی ترین پرنده جهان عقاب هارپی

عقاب هارپی,عکس عقاب هارپی,شکار عقاب هارپی,اندازه عقاب هارپی,بزرگترین عقاب هارپی

کارشناسان می گویند این پرنده از گونه های مختلف پرندگان کوچک تر از حفاظت می کند.

عکس های و تصاویر گزارش تصویری از پر زورترین و قوی ترین پرنده جهان عقاب هارپی

گزارش تصویری از پر زورترین و قوی ترین پرنده جهان عقاب هارپی

4.2/5 - (63 امتیاز)