متن ، جملات و اس ام اس های زیبای تبریک روز بزرگداشت فردوسی
متن ، جملات و اس ام اس های زیبای تبریک روز بزرگداشت فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی اس ام اس بزرگداشت فردوسی زادروز آن عالم داستان و حماسه فارسی را به دوست دارانش تبریک می گویم اس ام اس بزرگداشت فردوسی  سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم اس ام اس بزرگداشت فردوسی در این خاک زرخیز ایران زمین   نبودند […]

تبریک روز بزرگداشت فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , اس ام اس روز بزرگداشت فردوسی , پیامک بزرگداشت فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

زادروز آن عالم داستان و حماسه فارسی را

به دوست دارانش تبریک می گویم

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

 سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی

کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

در این خاک زرخیز ایران زمین   نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود   وز آن کشور آزاد و آباد بود

روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی

گرامی باد

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد.

حکیم فردوسی

سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی گرامی باد

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

این جهان سراسر افسانه است

جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

بی خردی است

که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام می دهد

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است

حکیم فردوسی

سایت پاتوق , سایت تفریحی , پاتوق من و تو

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

دانایی توانایی به بار می آورد، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

گوش شنونده همیشه

در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

خرد برترین هدیه الهی است

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست

حکیم فردوسی

اس ام اس , hs hl hs , پیامک

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

بی خردی اسارت بدنبال دارد و خرد موجب آزادی و رهایی است

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است

و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

از بزرگان تنها رنج هاست که باقی می ماند

حکیم فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک روز بزرگداشت فردوسی

تبریک روز بزرگداشت فردوسی

3.2/5 - (5 امتیاز)