امید جدیدی برای درمان سلول‌های سرطانی با روشی جدید
امید جدیدی برای درمان سلول‌های سرطانی با روشی جدید

میتوکندری‌ها به عنوان موتورخانه سلول ها، نقش کلیدی در تحریک رشد سرطان دارند. حالا با روش‌های درمانی مختلف و جدید مانند مسدود کردن منبع غذایی و یا از بین بردن با ترکیبی از دارو‌ها ، این اندامک‌های میکروسکوپی را مورد هدف قرار داده اند.

به گزارش سرویس وبگردی پاتوق من ، اخیرا میتوکندری‌ها دوباره زیر میکروسکوپ قرار گرفته و دانشمندان شبکه‌های آن‌ها را در دو نوع تومور سرطان ریه ضبط کردند و سازمان ساختاری متمایز و رابطه آن را با انرژی در سراسر منطقه بررسی دادند. این نقشه‌های دقیق و کامل، نوید بزرگی برای یافتن استراتژی‌های بهتر برای هدف قرار دادن سرطان‌های ریه دارند.محققان مرکز جامع سرطان جانسون دانشگاه کالیفرنیا از توموگرافی گسیل پوزیترون و میکروسکوپ الکترونی برای تولید نقشه‌های سه بعدی با وضوح فوق العاده از شبکه‌های میتوکندری استفاده کردند. پژوهشگران با استفاده از یک تکنیک هوش مصنوعی به نام یادگیری عمیق، ساختار صد‌ها سلول و هزاران میتوکندری درون تومور را اندازه گیری کردند.دیوید شاکلفورد (David Shackelford) دانشیار پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا و یکی از محققان این مطالعه گفت: مطالعه ما اولین گام به سمت تولید نقشه‌های سه بعدی بسیار دقیق از تومور‌های ریه با استفاده از مدل‌های مهندسی ژنتیکی موش است. با استفاده از این نقشه ها، ما شروع به ایجاد یک اطلس ساختاری و عملکردی از تومور‌های ریه کردیم که بینش ارزشمندی را در مورد چگونگی سازماندهی ساختاری سلول‌های تومور در پاسخ به نیاز‌های متابولیکی بالای رشد تومور به ما ارائه می‌دهد.یافته‌های ما نویدبخش اطلاع رسانی و بهبود استراتژی‌های درمانی فعلی است و در عین حال مسیر‌های جدیدی را برای هدف قرار دادن سرطان ریه روشن می‌کند.شاکلفورد در ادامه توضیح داد: میتوکندری اندامک‌های ریز درون سلول‌ها هستند که غذا را پردازش می‌کنند تا به عنوان انرژی یا تنفس سلولی آزاد شوند. درک بهتر فعالیت کلی سلولی در تومور بسیار مهم است، زیرا سلول‌های سرطانی به شدت به انرژی که از طریق تنفس میتوکندری دریافت می‌کنند متکی هستند.به گفته او، در این مطالعه دو زیرگروه اصلی سرطان، آدنوکارسینوم و کارسینوم سلول سنگفرشی (LUSC) مورد بررسی قرار گرفتند و محققان زیرشاخه‌های متمایز شبکه‌های میتوکندری را پیدا کردند. محققان همچنین دریافتند که میتوکندری‌ها اغلب با اندامک‌هایی مانند قطرات چربی همسو می‌شوند تا ساختار‌های درون سلولی برای حمایت از متابولیسم سلول‌های تومور ایجاد کنند.مینگکی هان (Mingqi Han) محقق دانشگاه کالیفرنیا و یکی دیگر از پژوهشگران این مطالعه گفت: مطالعه ما یافته جدیدی را در جریان متابولیک تومور‌های ریه کشف کرده است که نشان می‌دهد ترجیح مواد مغذی ممکن است با تقسیم میتوکندری با سایر اندامک ها، یا با تکیه بر گلوکز (قند) یا اسید‌های چرب آزاد (چربی) تعیین شود.معنی این درمان این است که با شناسایی معماری شبکه‌های میتوکندری، محققان ممکن است در موقعیت بهتری قرار گیرند تا درمان‌های هدفمندی را ایجاد کنند که ساختار و مواد مغذی ترجیحی مورد نیاز سلول‌ها در آن زمان را به چالش می‌کشد.دکتر هان در خاتمه گفت: این کشف پیامد‌های مهمی برای توسعه درمان‌های ضد سرطان مؤثر دارد که ترجیحات مواد مغذی خاص تومور را هدف قرار می‌دهند. رویکرد تصویربرداری چندوجهی ما را قادر می‌سازد تا این جنبه ناشناخته قبلی متابولیسم سرطان را کشف کنیم و ما معتقدیم که می‌توان آن را در سایر انواع سرطان نیز به کار برد و راه را برای تحقیقات بیشتر در این زمینه هموار کرد.شرح کامل این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.