چگونه در روزهای برف و یخبندان سر نخوریم
چگونه در روزهای برف و یخبندان سر نخوریم

در روزهای برف و یخبندان شاید برای خیلی ها اتفاق افتاده است که هنگام تردد در معابر عمومی به دلیل لیز بودن زمین سر می خورند و می افتند.

 

به گزارش سرویس وب گردی پاتوق من گاهی شنیده می‌شود که از این زمین خوردن ها اتفاقات ناگوار بسیاری مانند شکستن لگن، دست، پا، سر و یا در سطح کمتر آن زخمی شدن دست و پا اتفاق می‌افتد. این گونه زمین خوردن‌ها در سنین جوانی یا به شکستگی منجر نمی‌شود و یا در صورت شکستگی باعث نمی‌شود که شخص برای همیشه زمین‌گیر شود اما در کهنسال‌ها و سالخورده‌ها اکثراً باعث زمین‌گیر شدن دائمی و حتی مرگ خواهد شد.