گزارش تصویری از کانگوروی جنگجو با هیکلی شبیه بدنسازها
گزارش تصویری از کانگوروی جنگجو با هیکلی شبیه بدنسازها

گزارش تصویری از کانگوروی جنگجو با هیکلی شبیه بدنسازها راجر کانگورو یک کانگوروی استثنایی و منحصر به فرد است.این کانگورو زمانی که هنوز بچه بوده مادرش را در یک تصادف در بزرگ راهی در استرالیا از دست می دهد. او را در حالی که بسیار ضعیف و نحیف بوده پیدا می کنند و به پناهگاه […]

گزارش تصویری از کانگوروی جنگجو با هیکلی شبیه بدنسازها

کانگورو , عکس کانگورو , تصویر کانگورو

راجر کانگورو یک کانگوروی استثنایی و منحصر به فرد است.این کانگورو زمانی که هنوز بچه بوده مادرش را در یک تصادف در بزرگ راهی در استرالیا از دست می دهد.

کانگورو,کانگورو به تربیت,کانگورو مینیاتوری,کانگورو چه میخورد,کانگورو عکس

کانگورو , عکس کانگورو , تصویر کانگورو

او را در حالی که بسیار ضعیف و نحیف بوده پیدا می کنند و به پناهگاه حیوانات در آلیس اسپرینگ استرالیا منتقل می نمایند. راجر زمانی که هیچ کانگورو نری در اطراف خود پیدا نمی کند برای زور آزمایی شروع به مشت زنی می کند ، همپنین او علاقه زیادی به خود نمایی و دوربین دارد. یکی از سرگرمی های روزمره راجر له کردن سطل غذایش است.

کانگورو,کانگورو به تربیت,کانگورو مینیاتوری,کانگورو چه میخورد,کانگورو عکس

کانگورو , عکس کانگورو , تصویر کانگورو

این کانگورو ۲ متر و ۱۰ سانت قد و ۸۹ کیلو وزن دارد و با توجه به پیش بینی ها به خاطر مراقبت خوب و خوراک با کیفیتی که استفاده می کند ممکن است بیشتر هم رشد کند . اگر به تصاویر توجه کنید هیکل راجر شبیه بدنساز هاست.

کانگورو,کانگورو به تربیت,کانگورو مینیاتوری,کانگورو چه میخورد,کانگورو عکس

گزارش تصویری از کانگوروی جنگجو با هیکلی شبیه بدنسازها

4/5 - (47 امتیاز)