گزارش تصویری از نگهداری زندانیان خلاف سنگین در قفس های عجیب
گزارش تصویری از نگهداری زندانیان خلاف سنگین در قفس های عجیب

گزارش تصویری از نگهداری زندانیان خلاف سنگین در قفس های عجیب این زندان ابتدا فقط بازداشتگاه موقت بود و کسی بیشتر از ۷۲ ساعت در آن نمی ماند گفتنیست این زندان عجیب کلا ۴٫۵ در ۳٫۵ متر مربع فضا دارد ولی بیش از ۴۰ زندانی در آن نگهداری می شود.مسئولین زندان برای اینکه این افراد […]

گزارش تصویری از نگهداری زندانیان خلاف سنگین در قفس های عجیب

زندان خطرناک,عکس زندان و زندانی,زندانیان خطرناک

این زندان ابتدا فقط بازداشتگاه موقت بود و کسی بیشتر از ۷۲ ساعت در آن نمی ماند

زندان,زندانی,زندانیان خلاف سنگین,زندان خطرناک

زندان خطرناک,عکس زندان و زندانی,زندانیان خطرناک

گفتنیست این زندان عجیب کلا ۴٫۵ در ۳٫۵ متر مربع فضا دارد

زندان,زندانی,زندانیان خلاف سنگین,زندان خطرناک

زندان خطرناک,عکس زندان و زندانی,زندانیان خطرناک

ولی بیش از ۴۰ زندانی در آن نگهداری می شود.مسئولین زندان برای اینکه این افراد شرور را درس عبرت برای دیگران کنند.

زندان,زندانی,زندانیان خلاف سنگین,زندان خطرناک

زندان خطرناک,عکس زندان و زندانی,زندانیان خطرناک,zendan

این قفس ها را به زندان دائمی آنها تبدیل کردند

زندان,زندانی,زندانیان خلاف سنگین,زندان خطرناک

گزارش تصویری از نگهداری زندانیان خلاف سنگین در قفس های عجیب

4.3/5 - (106 امتیاز)