گزارش تصویری از کوچکترین الاغ جهان ثبت شده در گینس
گزارش تصویری از کوچکترین الاغ جهان ثبت شده در گینس

گزارش تصویری از کوچکترین الاغ جهان ثبت شده در گینس این خر با رکورد کوتاه ترین خر جهان نام خود را در کتاب جهانی گینس ثبت کرده است این الاغ در دوم اکتبر سال ۲۰۰۷ بدنیا امده است و ارتفاع آن ۶۴٫۲ سانتی متر می باشد این رکورد جالب در فلوریدای آمریکا انجام شده است […]

گزارش تصویری از کوچکترین الاغ جهان ثبت شده در گینس

کوچکترین الاغ جهان , کوچکترین خر دنیا , عکس الاغ نر , تصویر خر ماده

این خر با رکورد کوتاه ترین خر جهان نام خود را در کتاب جهانی گینس ثبت کرده است

خر کوچک , الاغ کوچولو , عکس های کوچکترین الاغ دنیا

کوچکترین الاغ جهان , کوچکترین خر دنیا , عکس الاغ نر , تصویر خر ماده

این الاغ در دوم اکتبر سال ۲۰۰۷ بدنیا امده است و ارتفاع آن ۶۴٫۲ سانتی متر می باشد

خر کوچک , الاغ کوچولو , عکس های کوچکترین الاغ دنیا

کوچکترین الاغ جهان , کوچکترین خر دنیا , عکس الاغ نر , تصویر خر ماده

این رکورد جالب در فلوریدای آمریکا انجام شده است و در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۱ در کتاب گینس ثبت گردیده است

خر کوچک , الاغ کوچولو , عکس های کوچکترین الاغ دنیا

گزارش تصویری از کوچکترین الاغ جهان ثبت شده در گینس

4.2/5 - (32 امتیاز)