عکس های خودکشی مار غول پیکر با بلعیدن جوجه تیغی
عکس های خودکشی مار غول پیکر با بلعیدن جوجه تیغی

عکس های خودکشی مار غول پیکر با بلعیدن جوجه تیغی به گزارش پاتوق من یک مار پیتون که یک جوجه تیغی بزرگ را بلعیده بود به سرانجامی تلخ مبتلا شد و هم خودش و هم جوجه تیغی کشته شدند. همانگونه که در عکس ها مشاهده می نمایید جوجه تیغی در درون شکم مار تیغ هایش […]

عکس های خودکشی مار غول پیکر با بلعیدن جوجه تیغی

خودکشی مار , خودکشی , خودکشی مار بزرگ

به گزارش پاتوق من یک مار پیتون که یک جوجه تیغی بزرگ را بلعیده بود به سرانجامی تلخ مبتلا شد و هم خودش و هم جوجه تیغی کشته شدند.

عکس های خودکشی مار غول پیکر با بلعیدن جوجه تیغی

خودکشی مار , خودکشی , خودکشی مار بزرگ

همانگونه که در عکس ها مشاهده می نمایید جوجه تیغی در درون شکم مار تیغ هایش را باز و در شکم مار فرو کرد.

عکس های خودکشی مار غول پیکر با بلعیدن جوجه تیغی

خودکشی مار , خودکشی , خودکشی مار بزرگ

نتیجه عمل دفاعی جوجه تیغی خونریزی داخلی مار و کشته شدن آن بود.

عکس های خودکشی مار غول پیکر با بلعیدن جوجه تیغی

خودکشی مار , خودکشی , خودکشی مار بزرگ

مأموران حیات وحش که با جثه عظیم و باد کرده مار پیتون مواجه شده بودند با باز کردن شکم مار، تیغ های جوجه تیغی را در جدار شکم مار یافتند و در این حال جثه مرده جوجه تیغی را نیز از درون شکم مار درآوردند

عکس های خودکشی مار غول پیکر با بلعیدن جوجه تیغی

عکس های خودکشی مار غول پیکر با بلعیدن جوجه تیغی

4.2/5 - (106 امتیاز)