ورزش شدت درد را کاهش می‌دهد
ورزش شدت درد را کاهش می‌دهد

نتایج مطالعات جدید محققان نروژی نشان می‌دهد: افراد ورزشکار از نظر بدنی در مقایسه با افراد بی تحرک، تحمل درد بیشتری دارند. به این ترتیب مشخص شد افرادی که سطح فعالیت بیشتری را تجربه می‌کردند، تحمل درد بالاتری داشتند.

به گزارش سرویس وبگردی پاتوق من ، آندرس ارنس، دانشجوی دکترا در بیمارستان دانشگاهی شمال نروژ و همکارانش طی مطالعات جدید خود دریافتند، فعال شدن و داشتن تحرک بدنی می‌تواند برای تحمل درد مفید باشد.
 
برای این مطالعه، محققان داده‌های بیش از ده هزار فرد بزرگسال را که در یک نظرسنجی جمعیتی بزرگ که به طور دوره‌ای در نروژ انجام می‌شد، تجزیه و تحلیل کردند.

محققان با استفاده از داده‌های دو دور مطالعه – ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، سطوح فعالیت بدنی گزارش شده توسط شرکت کنندگان و میزان تحمل درد آن‌ها را بررسی کردند. در این مطالعات، تحمل درد با فرو بردن دست در آب سرد آزمایش شد.
 
نتایج این مطالعه نشان داد: افرادی که در هر دور مطالعه فعالیت بدنی داشتند، نسبت به کسانی که در هر دو دور از شیوه زندگی بی تحرک گزارش کردند، تحمل درد بیشتری داشتند. همچنین، شرکت کنندگانی که سطح فعالیت کل بالاتری داشتند، تحمل درد بالاتری را نشان می‌دهند. یافته‌ها همچنین نشان داد افرادی که در دور دوم فعالیت بیشتری نسبت به دور اول داشتند، سطح کلی بالاتری از تحمل درد داشتند.
 
باید توجه داشت محققان رابطه آماری معنی داری بین سطح فعالیت و تغییر در تحمل درد بین دو دور مطالعه پیدا نکردند. با این حال، آن‌ها گفتند، یافته‌ها نشان می‌دهد که فعال ماندن، تحرک بدنی و ورزش یا افزایش فعالیت با تحمل درد بالاتر مرتبط است.
 
نویسندگان این مطالعه پیشنهاد کردند که افزایش فعالیت بدنی می‌تواند یک استراتژی بالقوه برای کاهش یا از بین بردن درد مزمن باشد. آن‌ها خاطرنشان کردند: تحقیقات آینده می‌تواند به تأیید این که آیا واقعاً یک رابطه علت و معلولی بین فعالیت و درد وجود دارد یا خیر کمک کند.
 
منبع: upi