ذخیره شگفت انگیز اطلاعات در بدن انسان
ذخیره شگفت انگیز اطلاعات در بدن انسان

آیا می‌دانید در هر سلول بدن خود، چند متر دی ان‌ای دارید؟

به گزارش سرویس وبگردی پاتوق من ، شما در هر سلول بدن خود، دو متر DNA دی ان‌ای دارید! برای اینکه دی ان‌ای با طول حدود ۲ متر بتواند در سلولی به قطر ۱۰ تا ۲۰ میکرون جای گیرد، باید بسیار متراکم شود، که این تراکم طی پیچ خوردگی، خمیدگی و گاهی حلقوی شدن این مولکول امکان پذیر می‌شود. 

کل دی ان‌ای بدن را می توان ۹ میلیون بار دور زمین کشید!
طول دی ان‌ای در هر سلول، ۲ متر است. تعداد کل سلول‌های بدن حدود ۳۰ تریلیون سلول، تخمین زده می شود یعنی طول کل دی ان‌ای در سلول‌های بدن، حدود ۶۰ میلیارد کیلومتر است. شاید ۹ میلیون بار، کمی اغراق باشد، ولی در حدود چند میلیون بار می توان با دی ان‌ای بدن بر دور زمین کشید.مارپیچ، سودمندترین روشی است که طبیعت برای ذخیره‌ اطلاعات یافته است. تصور چنین فرایند پیچیده ای، دور از ذهن ما، ولی واقعی است.انبار اطلاعات در سلول‌های ما، انباری فشرده و بسیار پیچیده است.
وجود برخی خطا‌ها در جهش، هرگز این مهندسی شگفت انگیز را بی نیاز از مهندسی توانمند و دانا نمی کند.
منبع: http://www.dr-salmanfatemi.ir