امروز اول اردیبهشت روز میلاد استاد سخن سعدی است
امروز اول اردیبهشت روز میلاد استاد سخن سعدی است

اول اردیبهشت را به نام سعدی مزین کرده اند شاعری که در همان کودکی به ما آموخت بنی آدم اعضای یکدیگرند.

به گزارش سرویس وبگردی پاتوق من،سعدی شیرازی شاعری ایرانی است که سال‌ها سفر کردتا با دانشی که از این سفر آموخته بود،در کتاب بوستان یادگاری برای مردم فارسی گوی کشورش برجای گذارد.اول اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایرانیان همزمان با سالروز تولد شیخ اجل سعدی که فرهنگوران او را به‌عنوان استاد سخن می‌شناسند، یادروز سعدی نام گرفته است.شرح زندگی نامه سعدیشیخ مصلح الدین سعدی بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده اش روشن ساخت و آن روشنی با چنان تلألویی همراه بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام از تاثیر آن کاسته نشده است و این اثر تا پارسی برجاست همچنان برقرار خواهد ماند.
تاریخ ولادت سعدی به قرینه‌ی سخن او در گلستان در حدود سال ۶۰۶ هجری است.
سعدی در آغاز گلستان چنین می‌گوید: «یک شب تأمل ایام گذشته می‌کردم و بر عمر تلف کرده تأسف می‌خوردم و سنگ سراچه دل را به الماس آب دیده می‌سفتم و این ابیات مناسب حال خود می‌گفتم:
در اقصای عالم بگشتم بسی به سر بردم ایام با هر کسیتمتع به هر گوشه‌ای یافتم ز هر خرمنی خوشه‌ای یافتمچو پاکان شیراز خاکی نهاد ندیدم که رحمت بر این خاک بادتولای مردان این پاک بومبرانگیختم خاطر از شام و رومدریغ آمدم زان همه بوستانتهیدست رفتن سوی دوستانبه دل گفتم از مصر قند آورندبر دوستان ارمغانی برندمرا گر تهی بود از قند دستسخن‌های شیرین‌تر از قند هستنه قندی که مردم به صورت خورنکه ارباب معنی به کاغذ برند»روز بزرگداشت سعدیبه تصریح خود سعدی این ابیات، مناسب حال او و در تأسف بر عمر از دست رفته و اشاره به پنجاه سالگی سعدی سروده شده است و، چون آن‌ها را با دو بیت زیر که هم در مقدمه گلستان من باب ذکر تاریخ تألیف کتاب آمده است:ر دم از عمر می‌رود نفسی، چون نگه می‌کنم نمانده بسی‌ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روز دریابیخجل آن کس که رفت و کار نساخت کوس رحلت زدند و بار نساختخواب نوشین بامداد رحیل بازدارد پیاده را زسبیل…قیاس کنیم،
نتیجه چنین می‌شود که در سال ۶۵۶ هجری پنجاه سال یا قریب به این از عمر سعدی گذشته بود.
خانواده سعدی
سعدی در شیراز در میان خاندانی که از عالمان دین بودند ولادت یافت. دولتشاه می‌نویسد که: «گویند پدر شیخ ملازم اتابک بوده» یعنی اتابک سعدبن زنگی، و البته قبول چنین قولی با اشتغال پدر سعدی به علوم شرعیه منافات ندارد.
سعدی از دوران کودکی تحت تربیت پدر قرار گرفت و از هدایت و نصیحت او برخوردار گشت؛ ولی در کودکی سعدی یتیم شد و ظاهراً در حضن تربیت نیای مادری خود که بنابر بعضی اقوال مسعود بن مصلح الفارسی پدر قطب الدین شیرازی بوده، قرار گرفت و مقدمات علوم ادبی و شرعی را در شیراز آموخت و سپس سعدی شیرازی برای اتمام تحصیلات به بغداد رفت.
آغاز سفرهای سعدی
این سفر که مقدمه‌ی سفر‌های طولانی دیگر سعدی بود، گویا در حدود سال ۶۲۰ هجری اتفاق افتاده است؛ زیرا وی اشاره‌ای دارد به زمان خروج خود از فارس در هنگامی که جهان، چون موی زنگی در هم آشفته بود.سعدی بعد از این تاریخ تا مدتی در بغداد به سر برد و در مدرسه‌ی معروف نظامیه‌ی آن شهر تحصیل کرد. چند سالی را که سعدی در بغداد گذراند باید به دوران تحصیل و کسب فیض از بزرگترین مدرسان و مشایخ عهد، تقسیم کرد و گویا بعد از طی این مراحل بود که سعدی سفر‌های طولانی خود را در حجاز و شام و لبنان و روم آغاز کرد و بنا به گفتار خود سعدی در اقصای عالم گشت و با هر کسی ایام را به سر برد و به هر گوشه‌ای تمتعی یافت و از هر خرمنی خوشه‌ای برداشت.
سفر ۳۵ ساله سعدی
سفری که سعدی در حدود سال ۶۲۰ آغاز کرده بود مقارن سال ۶۵۵ با بازگشت به شیراز پایان یافت. وفات سعدی را در مآخذ گوناگون به سال‌های ۶۹۰-۶۹۱-۶۹۴ و ۶۹۵ نوشته اند.نکته مهمی که درباره سعدی قابل ذکر است، شهرت بسیاری است که در حیات خویش حاصل کرد. پیداست که این موضوع در تاریخ ادبیات فارسی تا قرن هفتم هجری تازگی نداشت و بعضی از شاعران بزرگ مانند ظهیر فاریابی و خاقانی در زمان حیات خود مشهور و در نزد شعرشناسان عصرشان معروف بودند.
اما گمان می‌رود که هیچ یک از آنان در شهرت میان فارسی شناسان کشور‌های مختلف از آسیای صغیر گرفته تا هندوستان، در عهد و زمان خود، به سعدی نرسیده اند و اینکه او در آثار خویش چند جا به شهرت و رواج گفتار خود اشاراتی دارد، درست و دور از مبالغه است.شاعران هم عصر سعدیاز جمله شاعران استاد در عصر سعدی که در خارج از ایران می‌زیسته اند یکی امیر خسرو است و دیگر حسن دهلوی که هر دو از سعدی در غزل‌های خود پیروی می‌کرده اند و امیر خسرو از اینکه در «نوبت سعدی» جرأت شاعری می‌کرد خود را ملامت می‌کرد.
آثار سعدیآثار سعدی به دو دسته‌ی آثار منظوم و آثار منثور تقسیم می‌شود. آثار منثور وی خاصه شاهکارش گلستان، دارای هشت باب است.در رأس آثار منظوم سعدی شیرازی یکی از شاهکار‌های بلا منازع شعر فارسی قرار دارد که در نسخ کهن، کلیات “سعدی نامه” نامیده شده و بعد‌ها به “بوستان” شهرت یافته است. این منظومه در اخلاق و تربیت و وعظ و تحقیق است در ده باب: ۱- عدل ۲- احسان ۳- عشق ۴- تواضع ۵- رضا ۶- ذکر ۷- تربیت ۸- شکر ۹- توبه ۱۰- مناجاتتاریخ اتمام منظومه گلستان را سعدی بدینگونه آورده است:به روز همایون و سال سعید به تاریخ فرخ میان دو عیدز ششصد فزون بود و پنجاه و پنج که پر دُر شد این نامبردار گنجو بدین تقدیر کتاب در سال ۶۵۵ هجری به اتمام رسید، اما تاریخ شروع آن معلوم نیست و تنها از فحوای سخن گوینده در آغاز منظومه معلوم می‌شود که آن را پیش از بازگشت، به فارسی سرود.
آثار سعدی به زبان عربی
آثار دیگر سعدی قصائد عربی است که حدود هفتصد بیت مشتمل بر معنای غنائی و مدح و نصیحت است و قصائد فارسی او که در موعظه و نصیحت و توحید و مدح پادشاهان و رجال دوره‌ی او می‌باشد.
سعدی در خانقاهی که اکنون آرامگاه اوست، زندگی می‌کرد و در همانجا نیز درگذشت. خانۀ ابدی سعدی در ۴ کیلومتری شمال شرقی شیراز، در دامنه کوه فهندژ، در انتهای خیابان بوستان و در کنار باغ دلگشا است. این مکان در ابتدا خانقاه شیخ بوده که وی اواخر عمرش را در آنجا می‌گذرانده و سپس در همانجا دفن شده‌است. برای اولین بار در قرن هفتم توسط خواجه شمس الدین محمد صاحبدیوانی وزیر معروف آباقاخان، مقبره‌ای بر فراز قبر سعدی ساخته شد. در سال ۹۹۸ به حکم یعقوب ذوالقدر، حکمران فارس، خانقاه شیخ ویران گردید و اثری از آن باقی نماند. تا این که در سال ۱۱۸۷ ه. ق. به دستور کریم خان زند، عمارتی ملوکانه از گچ و آجر بر فراز مزار سعدی بنا شد.
بیشتر بخوانید:جمع گرایی، صفتی اخلاقی مورد تاکید شیخ اجل سعدیبنای فعلی آرامگاه سعدی از طرف انجمن آثار ملی در سال ۱۳۳۱ ه-ش با تلفیقی از معماری قدیم و جدید ایرانی در میان عمارتی هشت ضلعی با سقفی بلند و کاشیکاری ساخته شد. رو به روی این هشتی، ایوان زیبایی است که دری به آرامگاه دارد.منبع: بیتوته