گزارش تصویری از ارتباط جنسی که باعث قتل پسر توسط پدر شد
گزارش تصویری از ارتباط جنسی که باعث قتل پسر توسط پدر شد

گزارش تصویری از ارتباط جنسی که باعث قتل پسر توسط پدر شد به گزارش پاتوق من پدر ۵۵ ساله بعد از اینکه با سر و صدا از خواب بلند میشود به سمت اتاق پسرش میرود و او را با یک دختر ۱۶ ساله پیدا میکند. اسم پسر کورمیک بود و ۱۷ سال سن داشت و […]

گزارش تصویری از ارتباط جنسی که باعث قتل پسر توسط پدر شد

قتل پسر توسط پدر , کشتن پسر توسط پدر , قتل به خاطر رابطه جنسی

به گزارش پاتوق من پدر ۵۵ ساله بعد از اینکه با سر و صدا از خواب بلند میشود به سمت اتاق پسرش میرود و او را با یک دختر ۱۶ ساله پیدا میکند.

گزارش تصویری از ارتباط جنسی که باعث قتل پسر توسط پدر شد

قتل پسر توسط پدر , کشتن پسر توسط پدر , قتل به خاطر رابطه جنسی

اسم پسر کورمیک بود و ۱۷ سال سن داشت و دختر هم ۱۶ سال سن داشت. هنگامی که او توسط پدر پسر بازخواست میشود میگوید که اصلا کورمیک را نمی شناسد.بعد از او نوبت به پسر میرسد تا توسط پدر بازخواست شود بعد از اینکه پسر نمیتواند پدر خود را راضی کند پدر اسلحه دستی خود را بر میدارد و به سمت پسرش شلیک میکند و او را میکشد.

گزارش تصویری از ارتباط جنسی که باعث قتل پسر توسط پدر شد

قتل پسر توسط پدر , کشتن پسر توسط پدر , قتل به خاطر رابطه جنسی

به گزارش پاتوق پسر به سرعت به بیمارستان منتقل میشود ولی پسر در همان خانه جان خود را از دست داده بود. بعد از این موضوع و در مصاحبه پلیس با دختر مشخص میشود که پسر و دختر با هم دوست بوده اند و پسر او را با اذن هر دو طرف به خانه راه داده است.

گزارش تصویری از ارتباط جنسی که باعث قتل پسر توسط پدر شد

قتل پسر توسط پدر , کشتن پسر توسط پدر , قتل به خاطر رابطه جنسی

حالا پدر این پسر درگیر این پرونده قتل است که علاوه بر قتل برای او رفتار خشونت بار و وحشیانه هم در خصوص این پرونده ثبت شده است. مادر پسر و همسر این مرد که زاکیرا نام دارد از پدر خواسته است که بیاید و از همه بابت این قضیه معذرت خواهی کند.

گزارش تصویری از ارتباط جنسی که باعث قتل پسر توسط پدر شد

4/5 - (103 امتیاز)