اعمال ایام البیض ماه رمضان + دعای مجیر
اعمال ایام البیض ماه رمضان + دعای مجیر

دعای مخصوص ایام البیض، نماز، فضیلت روزه، غسل، متن کامل دعای مجیر و ترجمه به همراه اعمال سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم لیالی بیض ماه مبارک رمضان در این مطلب آماده شده است.

به گزارش سرویس وبگردی پاتوق من ، ایام البیض در اصل «اَیامُ لَیالِی البیض» به معنای روز‌های شب‌های سفید است که «لیالی» حذف شده است و این روز‌ها به ایام البیض معروف شده است. بیض جمع بَیضاء است که در عربی به معنای سفید است. اعراب قدیم رسم داشتند که ایام ماه‌ها را بر اساس میزان روشنایی ماه نام‌گذاری کنند و از آنجا که نور ماه در این سه شب از شب‌های دیگر بیشتر است، به این نام نامیده شده‌اند. 

ایام البیض چه روز‌هایی است؟ایام البیض (روز‌های سفید) به معنای روز‌های سفید است و به روز‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری می‌گویند. این ایام با فضیلت به ویژه در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان نزد شیعیان دارای اهمیت فراوان است.اعمال ایام البیض ماه رمضانشب سیزدهم:غسلچهار رکعت نماز (هر دو رکعت به یک سلام) که در هر رکعت یک مرتبه حمد و بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده شود. دو رکعت نماز که در شب سیزدهم ماه رجب و شعبان نیز خوانده می‌شود: در هر رکعت، بعد از سوره حمد سوره‌های یس، تَبارَکَ الْمُلْک و توحید
شب چهاردهم:شب چهاردهم ماه مبارک رمضان دومین شب لیالی بیض است و خواندن چهار رکعت نماز با دو سلام در آن مستحب است.شب پانزدهم:خواندن شش رکعت نماز به سه سلام به همان کیفیت شب سیزدهم.غسل کردناحیازیارت امام حسین (ع)خواندن سی رکعت نماز که در هر رکعت یک بار حمد و ده مرتبه سوره توحیددوازده رکعت نماز که هر دو رکعت به یک سلام ختم می‌شود که در هر رکعت هر یک از سوره‌های حمد، توحید، فلق، ناس، آیه الکرسی و قَدْر چهار مرتبه و بعد از سلام چهار مرتبه گفته شود: ” اَللهُ اَللهُ رَبّی لااُشْرِک بِهِ شَیئا وَلا اَتَّخِذُ مِنْ دُونِه وَلِیاً”.
روز پانزدهم:غسل کردنزیارت امام حسین (ع)خواندن نماز سلمانخواندن شش رکعت نماز که بعد از سوره حمد، سوره‌های یس، التبارک الملک و توحید خوانده شودخواندن یکصد رکعت نماز که در هر رکعت بعد از سوره حمد سوره توحید ده مرتبه خوانده شودخواندن چهار رکعت نماز به دو سلام، و بعد از سلام گفته شود: ” اَللّهُمَّ یا مُذِلَّ کلِّ جَبّارٍ؛ وَ یا مُعِزَّ الْمُؤْمِنینَ اَنْتَ کهْفی حینَ تُعْیینِی الْمَذاهِبُ؛ وَ اَنْتَ بارِئُ خَلْقی رَحْمَهً بی‌وَ قَدْ کنْتَ عَنْ خَلْقی غَنِیاً وَ لَوْ لارَحْمَتُک لَکنْتُ مِنَ الْهالِکینَ وَ اَنْتَ مُؤَیدی بِالنَّصْرِ عَلی اَعْداَّئی وَ لَوْ لانَصْرُک اِیای لَکنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحینَ یا مُرْسِلَ الرَّحْمَهِ مِنْ مَعادِنِها وَ مُنْشِئَ الْبَرَکهِ مِنْ مَواضِعِها یا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالشُّمُوخِ وَالرِّفْعَهِ فَاَوْلِیاَّؤُهُ بِعِزِّهِ یتَعَزَّزُونَ وَ یا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ الْمُلُوک نیرَ الْمَذَلَّهِ عَلی اَعْناقِهِمْ فَهُمْ مِنْ سَطَواتِهِ خاَّئِفُونَ اَسئَلُک بِکینُونِیتِک الَّتِی اشْتَقَقْتَها مِنْ کبْرِیاَّئِک وَ اَسئَلُک بِکبْرِیاَّئِک الَّتِی اشْتَقَقْتَها مِنْ عِزَّتِک وَ اَسئَلُک بِعِزَّتِک الَّتِی اسْتَوَیتَ بِها عَلی عَرْشِک فَخَلَقْتَ بِها جَمیعَ خَلْقِک فَهُمْ لَک مُذْعِنُونَ اَنْ تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ اَهْلِ بَیتِهِ. “انجام اعمال ام داودروز نیمه ماه رمضان، روز ولادت باسعادت امام مجتبی (علیه السلام) است که روز بسیار بافضیلتی است و دادن صدقه و خیرات و کمک به مستمندان در این روز پاداش زیادی دارد.دعای مجیر در ماه رمضاندعای مجیر یکی از ادعیه مشهور شیعه است که از جایگاه بلندی در بین دعا‌ها برخوردار است. این دعا دارای هشتاد و هشت بند است که به خاطر تکرار شدن کلمه «مجیر»، (به معنای پناه دهنده) در تمام بند‌ها دعای مجیر نامیده می‌شود. بر اساس برخی از روایات حضرت جبرئیل این دعا را هنگامی که پیامبر اکرم (ص) در مقام حضرت ابراهیم (ع) مشغول خواندن نماز بودند بر ایشان نازل کرد؛ و خواندن این دعا برای شفای بیمار و ادای دین و بی نیازی و توانگری و رفع غم و اندوه سودمند است.سُبْحانَکَ یا اَللّهُ تَعالَیْتَ یا رَحْمنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَمنزهی‌ای خدا برتری تو‌ای بخشنده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهییا رَحیمُ تَعالَیْتَ یا کَریمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مَلِکُ‌
ای مهربان برتری تو‌ای کریم پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی‌ای پادشاهتَعالَیْتَ یا مالِکُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا قُدُّوسُبرتری تو‌ای مالک پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی‌ای مبرا از هر عیبتَعالَیْتَ یا سَلامُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مُۆْمِنُ تَعالَیْتَبرتری تو‌ای سلامت بخش پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی‌ای امان بخش برتر آمدییا مُهَیْمِنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا عَزیزُ تَعالَیْتَ یا‌ای نگهبان پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی‌ای نیرومند برتر آمدی‌ایجَبّارُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مُتَکَبِّرُ تَعالَیْتَ یا مُتَجَبِّرُبا جبروت و عظمت پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی‌ای دارای بزرگی و کبریاء برتر آمدی‌ای صاحب جلال و شوکتاَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا خالِقُ تَعالَیْتَ یا بارِئُ اَجِرْناپناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی‌ای آفریننده برتر آمدی‌ای پدید آرنده پناه ده ما رامِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مُصَوِّرُ تَعالَیْتَ یا مُقَدِّرُ اَجِرْنا مِنَاز آتش‌ای پناه ده منزهی‌ای صورت ده برتر آمدی‌ای اندازه گیر کار‌ها پناه ده ما را ازالنّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا هادی تَعالَیْتَ یا باقی اَجِرْنا مِنَ النّارِ یاآتش‌ای پناه ده منزهی‌ای راهنما برتر آمدی‌ای باقی پناه ده ما را از آتش‌ایمُجیرُ سُبْحانَکَ یا وَهّابُ تَعالَیْتَ یا تَوّابُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُپناه ده منزهی‌ای بخشنده برتر آمدی‌ای توبه پذیر پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا فَتّاحُ تَعالَیْتَ یا مُرْتاحُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی‌ای گشاینده برتر آمدی‌ای آسایش بخش پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا سَیِّدِی تَعالَیْتَ یا مَوْلایَ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی تو‌ای آقای من برتری تو‌ای سرور من پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا قَریبُ تَعالَیْتَ یا رَقیبُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی تو‌ای نزدیک برتری تو‌ای مراقب اعمال بندگان پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا مُبْدِئُ تَعالَیْتَ یا مُعیدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی‌ای آغاز کن آفرینش برتر آمدی‌ای بازگرداننده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا حَمیدُ تَعالَیْتَ یا مَجیدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی‌ای پسندیده برتر آمدی‌ای ستوده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا قَدیمُ تَعالَیْتَ یا عَظیمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی تو‌ای دیرینه برتری تو‌ای با عظمت پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا غَفُورُ تَعالَیْتَ یا شَکُورُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی‌ای آمرزنده برتر آمدی‌ای پاداش ده سپاسگزاران پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا شاهِدُ تَعالَیْتَ یا شَهیدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی‌ای شاهد برتری تو‌ای گواه پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا حَنّانُ تَعالَیْتَ یا مَنّانُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَمنزهی تو‌ای بسیار مهربان برتری تو‌ای نعمت بخش پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تویا باعِثُ تَعالَیْتَ یا وارِثُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا‌ای برانگیزنده برتری تو‌ای ارث بر جهانیان پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ایمُحْیی تَعالَیْتَ یا مُمیتُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا شَفیقُزنده کننده برتری تو‌ای میراننده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای مهربانتَعالَیْتَ یا رَفیقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا اَنیسُ تَعالَیْتَبرتری تو‌ای رفیق پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای همدم برتری تویا موُنِسُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا جَلیلُ تَعالَیْتَ یا‌ای مونس پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای شوکتمند برتری تو‌ای دارای جمال وجَمیلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا خَبیرُ تَعالَیْتَ یا بَصیرُزیبایی پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای آگاه برتری تو‌ای بینایاَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا حَفِیُّ تَعالَیْتَ یا مَلِیُّ اَجِرْنا مِنَبه کار‌ها پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای مهربان برتری تو‌ای بی نیاز مطلق پناه ده ما راالنّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مَعْبُودُ تَعالَیْتَ یا مَوْجُودُ اَجِرْنا مِنَ النّارِاز آتش‌ای پناه ده منزهی‌ای معبود حقیقی برتر آمدی‌ای موجود بالذات پناه ده ما را از آتشیا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا غَفّارُ تَعالَیْتَ یا قَهّارُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ‌ای پناه ده منزهی‌ای آمرزش پیشه برتری تو‌ای دارای قهر و سطوت پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا مَذْکُورُ تَعالَیْتَ یا مَشْکُورُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی تو‌ای یاد شونده برتری تو‌ای سپاس دارنده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا جَوادُ تَعالَیْتَ یا مَعاذُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَمنزهی تو‌ای بخشنده برتری تو‌ای پناهگاه پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تویا جَمالُ تَعالَیْتَ یا جَلالُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا سابِقُ‌ای (اصل هر) زیبایی برتری تو‌ای (بخشنده هر) بزرگواری پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای سبقت گیرندهتَعالَیْتَ یا رازِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا صادِقُبرتری تو‌ای روزی دهنده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای راست گفتارتَعالَیْتَ یا فالِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا سَمیعُ تَعالَیْتَبرتری تو‌ای شکافنده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای شنوا برتری تویا سَریعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا رَفیعُ تَعالَیْتَ یا بدیعُ‌ای شتابنده (در اجابت) پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای بلند مرتبه برتری تو‌ای آفرینندهاَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا فَعّالُ تَعالَیْتَ یا مُتَعالُ اَجِرْناپناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای کننده (آنچه بخواهی) برتری تو‌ای والامرتبه پناه ده ما رامِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا قاضی تَعالَیْتَ یا راضی اَجِرْنا مِنَاز آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای داور برتری تو‌ای راضی پناه ده ما را ازالنّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا قاهِرُ تَعالَیْتَ یا طاهِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِآتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای چیره بر خلق برتری تو‌ای پاکیزه پناه ده ما را از آتش‌اییامُجیرُ سُبْحانَکَ یا عالِمُ تَعالَیْتَ یا حاکِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُپناه ده منزهی تو‌ای دانا برتری تو‌ای حکمران پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا دآئِمُ تَعالَیْتَ یا قآئِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَمنزهی تو‌ای جاویدان برتری تو‌ای قیام کننده به امور خلق پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تویا عاصِمُ تَعالَیْتَ یا قاسِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا غَنِیُّ‌ای نگهدار برتری تو‌ای قسمت کننده روزی پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای بی نیازتَعالَیْتَ یا مُغْنی اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا وَفِیُّ تَعالَیْتَبرتری تو‌ای بی نیاز کننده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای وفادار برترییا قَوِیُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا کافی تَعالَیْتَ یا شافیتو‌ای نیرومند پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای کفایت کننده برتری تو‌ای شفا دهندهاَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مُقَدِّمُ تَعالَیْتَ یا مُۆَخِّرُ اَجِرْناپناده ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای مقدم دارنده برتری تو‌ای عقب انداز پناه ده ما رامِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا اَوَّلُ تَعالَیْتَ یا آخِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یااز آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای اول برتری تو‌ای آخر پناه ده ما ر از آتش‌ایمُجیرُ سُبْحانَکَ یا ظاهِرُ تَعالَیْتَ یا باطِنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُپناه ده منزهی تو‌ای پیدا برتری تو‌ای ناپیدا پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا رَجآءُ تَعالَیْتَ یا مُرْتَجی اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی تو‌ای امید برتری تو‌ای مایه امیدواری پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا ذَاالْمَنِّ تَعالَیْتَ یا ذَاالطَّوْلِ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی تو‌ای صاحب نعمت برتری تو‌ای صاحب احسان پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا حَیُّ تَعالَیْتَ یا قَیُّومُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَمنزهی تو‌ای زنده برتری تو‌ای پاینده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تویا واحِدُ تَعالَیْتَ یا اَحَدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا سَیِّدُ‌ای یگانه برتری تو‌ای یکتا پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای آقاتَعالَیْتَ یا صَمَدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا قَدیرُ تَعالَیْتَبرتری تو‌ای بی نیاز پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای توانا برترییا کَبیرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا والی تَعالَیْتَ یا مُتَعالیتو‌ای بزرگ پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای حکمران برتری تو‌ای والامقاماَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا عَلِیُّ تَعالَیْتَ یا اَعْلی اَجِرْنا مِنَپناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای والا برتری تو‌ای والاتر از همه پناه ده ما را ازالنّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا وَلِیُّ تَعالَیْتَ یا مَوْلی اَجِرْنا مِنَ النّارِ یاآتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای صاحب اختیار برتری تو‌ای سرور پناه ده ما را از آتشمُجیرُ سُبْحانَکَ یا ذارِئُ تَعالَیْتَ یا بارِئُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ‌ای پناه ده منزهی تو‌ای آفریننده برتری تو‌ای پدید آرنده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا خافِضُ تَعالَیْتَ یا رافِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی تو‌ای پایین آرنده برتری تو‌ای بالا برنده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا مُقْسِطُ تَعالَیْتَ یا جامِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی تو‌ای به انصاف رفتار کننده برتری تو‌ای گردآورنده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا مُعِزُّ تَعالَیْتَ یا مُذِلُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَمنزهی تو‌ای عزت بخش برتری تو‌ای ذلت بخش پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تویا حافِظُ تَعالَیْتَ یا حَفیظُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا قادِرُ‌ای نگهبان برتری تو‌ای نگهدار پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای تواناتَعالَیْتَ یا مُقْتَدِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا عَلیمُ تَعالَیْتَبرتری تو‌ای با اقتدار پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای دانا برتری تویا حَلیمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا حَکَمُ تَعالَیْتَ یا حَکیمُ‌ای بردبار پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای داور برتری تو‌ای فرزانهاَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مُعْطی تَعالَیْتَ یا مانِعُ اَجِرْناپناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای عطا ده برتری تو‌ای مانع از عطا پناه ده ما رامِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا ضآرُّ تَعالَیْتَ یا نافِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِاز آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای زیان رسان برتری تو‌ای سودرسان پناه ما را از آتشیا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مُجیبُ تَعالَیْتَ یا حَسیبُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا‌ای پناه ده منزهی تو‌ای اجابت کننده برتری تو‌ای حسابگر پناه ده ما را از آتش‌ایمُجیرُ سُبْحانَکَ یا عادِلُ تَعالَیْتَ یا فاصِلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُپناه ده منزهی تو‌ای دادگر برتری تو‌ای جدا کننده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا لَطیفُ تَعالَیْتَ یا شَریفُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُمنزهی تو‌ای مهربان برتری تو‌ای شریف پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا رَبُّ تَعالَیْتَ یا حَقُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یامنزهی تو‌ای پروردگار برتری تو‌ای ثابت پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ایماجِدُ تَعالَیْتَ یا واحِدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا عَفُوُّگرامی برتری تو‌ای یگانه پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای باگذشتتَعالَیْتَ یا مُنْتَقِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا واسِعُ تَعالَیْتَبرتری تو‌ای انتقام کش پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای وسیع رحمت برتری تویا مُوَسِّعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا رَۆُفُ تَعالَیْتَ یا‌ای گشایش بخش پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای مهرورز برتری تو‌ایعَطوُفُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا فَرْدُ تَعالَیْتَ یا وِتْرُبا عطوفت پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای یگانه برتری تو‌ای تک و تنهااَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مُقیتُ تَعالَیْتَ یا مُحیطُ اَجِرْناپناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای حافظ و نگهبان برتری تو‌ای محیط بر هر چیز پناه ده ما رامِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا وَکیلُ تَعالَیْتَ یا عَدْلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِاز آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای وکیل برتری تو‌ای سراسر عدل و داد پناه ده ما را از آتشیا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مُبینُ تَعالَیْتَ یا مَتینُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ‌ای پناه ده منزهی تو‌ای آشکار کننده برتری تو‌ای ثابت سستی ناپذیر پناه ده ما را از آتش‌ای پناه دهسُبْحانَکَ یا بَرُّ تَعالَیْتَ یا وَدُودُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یامنزهی تو‌ای نیکوکار برتری تو‌ای بسیار مهربان پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ایرَشیدُ تَعالَیْتَ یا مُرْشِدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا نُورُارشاد کننده برتری تو‌ای رهنمون پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای نورتَعالَیْتَ یا مُنَوِّرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا نَصیرُ تَعالَیْتَبرتری تو‌ای روشنی بخش پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای یاور برتری تویا ناصِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا صَبُورُ تَعالَیْتَ یا‌ای یاری ده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای بردبار برتری تو‌ایصابِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مُحْصی تَعالَیْتَ یاشکیبا پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای شمارنده برتری تو‌ایمُنْشِئُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا سُبْحانُ تَعالَیْتَ یا دَیّانُایجاد کننده پناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای منزه برتری تو‌ای کیفر دهاَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا مُغیثُ تَعالَیْتَ یا غِیاثُ اَجِرْناپناه ده ما را از آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای فریادرس برتری تو‌ای دادرس پناه ده ما رامِنَ النّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا فاطِرُ تَعالَیْتَ یا حاضِرُ اَجِرْنا مِنَاز آتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای آفریننده برتری تو‌ای حاضر پناه ده ما را ازالنّارِ یا مُجیرُ سُبْحانَکَ یا ذَاالْعِزِّ وَالْجَمالِ تَبارَکْتَ یا ذَاالْجَبَرُوتِآتش‌ای پناه ده منزهی تو‌ای صاحب عزّت و زیبایی بزرگی تو‌ای صاحب جبروتوَالْجَلالِ سُبْحانَکَ لا اِلهِ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمینَو جلال منزهی تو معبودی جز تو نیست منزهی تو و همانا من از ستمگرانمفَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجیِ الْمُۆمِنینَ وَ صَلَّی اللّهُپس مستجاب کردیم دعای او (یعنی یونس) را و او را از اندوه نجاتش دادیم و این چنین مۆمنین را نجات بخشیم و درودعَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَجْمَعینَ وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ وَ حَسْبُنَاخدا بر آقای ما محمد و آلش همگی و ستایش خاص پروردگار جهانیان است و خدا ما را بس استاللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّهَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلیِّ العَظیمِو او نیکو وکیلی است و جنبش و نیرویی نیست جز به خدای والای بزرگ.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی