پاسخ‌های مهم حضرت علی (ع) به چهار پرسش
پاسخ‌های مهم حضرت علی (ع) به چهار پرسش

اگر به سخنان ارزشمند حضرت علی (ع) توجه و در زندگی به آنها عمل کنیم در دنیا و آخرت به آرامش می‌رسیم.

به گزارش سرویس وبگردی پاتوق من،، مردی به حضور حضرت علی (ع) رسید، عرض کرد: یا امیرالمومنین ۴ سوال دارم امام فرمودند بپرس گرچه ۴۰ سوال باشد.

اگر به پاسخ‌هایی که حضرت علی (ع) به این چهار پرسش دادند توجه و عمل کنیم در دنیا و آخرت به آرامش می‌رسیم.
مردی از حضرت پرسید واجب چیست و واجب‌تر کدام است؟ حضرت پاسخ داد: واجب اطاعت از خدای متعال و انجام واجبات است، واجب‌تر ترک گناهان و محرمات است.
مرد در سوال دوم پرسید نزدیک چیست و نزدیک‌تر کدام است؟ حضرت پاسخ دادند: نزدیک قیام قیامت است و نزدیک‌تر مرگ است.
مرد پرسید عجیب چیست و عجیب‌تر کدام است؟ حضرت پاسخ دادند: عجیب دنیا (با تغییرات و دگرگونی‌هایی که در اوست) عجیب‌تر علاقه و محبت به دنیا است.
در سوال آخر مرد از حضرت علی (ع) پرسید سخت چیست و سخت‌تر کدام است؟ حضرت پاسخ دادند: سخت ساعت ورود در قبر است و سخت‌تر از آن دخول در قبر بدون زاد و توشه است.
منبع:کتاب مجموعه الاخبار/ ایسنا