مستحبات و مکروهات رکوع نماز
مستحبات و مکروهات رکوع نماز

نماز مکروهات و مستحبات زیادی دارد. در این مقاله قصد داریم شما را با مستحبات و مکروهات رکوع نماز آشنا کنیم.

به گزارش سرویس وبگردی پاتوق من، مواردی که انجام آن در رکوع، بر نمازگزار مستحب است، عبارت است از:
چه کار‌هایی در رکوع نماز، مستحب است؟ در حال خم شدن برای رکوع «اللّٰه اکبر» بگوید.در حال رکوع زانو‌ها را به عقب برده و جلو نیاورد.
در رکوع، مرد زانو‌ها را به عقب بدهد به گونه‌ای که پا‌ها صاف شود و پشتش را صاف نگهدارد و کف دست خود را روی زانو‌ها بگذارد و انگشتان دست را باز کند، طوری که کاسه‌ی زانو را در برگیرد و مستحب است
در رکوع، زن دست‌ها را بالای زانو بگذارد و زانو‌ها را به عقب ندهد و پشت خود را خیلی خم نکند و کمانی نسازد که نشیمنگاهش ظاهر شود.پشت خود را راست نگه دارد، به نوعى که اگر قطری آبى بر آن ریخته شود به جاى خود بایستد.مستحب است، کف دست راست را زودتر از کف دست چپ بر زانو قرار دهد.گردن را موازى پشت بکشد.در حال رکوع بین دو قدم را نگاه کند و در حال قیام بعد از رکوع، نگاهش به سمت محلّ سجده باشد.دو دستش را از دو پهلوى خود فاصله دهد.کف دست‌ها را بر دو زانو بگذارد.انگشتان دست را به هم نچسباند.دست راست را قبل از دست چپ، بر زانو گذارد.بانوان، دو کف دست را بالاتر از زانو‌ها قرار دهند.تکرار ذکر «سُبْحٰانَ رَبِّىَ الْعَظٖیمِ وَبِحَمْدِهٖ» تا سه مرتبه و پنج مرتبه بهتر است و بهتر از آن هفت مرتبه است. تعداد آن‌ها باید به تعداد فرد باشد.قبل از گفتن «سُبْحٰانَ رَبِّىَ الْعَظٖیمِ وَبِحَمْدِه» این دعا بخواند: «اللّٰهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ وَلَکَ اسْلَمْتُ وَبِکَ امَنْتُ وَعَلَیکَ تَوَکَّلْتُ وَانْتَ رَبٖی، خَشَعَ لَکَ سَمْعٖىْ وَبَصَرٖىْ وَشَعْرٖی وَبَشَرِی وَلَحْمٖی وَدَمٖی وَمُخٖی وَعَصَبٖی وَعِظٰامٖی وَمٰا اقَلَّتْهُ قَدَمٰای غَیرَ مُسْتَنْکِفٍ وَلٰا مُسْتَکْبِرٍ وَلٰا مُسْتَحْسِرٍ». همچنین مستحب است، قبل از ذکر یا بعد از آن، صلوات بفرستد.در نماز جماعت، اگر امام است، ذکر رکوع را بلند و اگر مأموم است آهسته بگوید، طوری که صدا به امام نرسد.در نماز فرادا، نسبت به بلند یا آهسته بودن صدا، ذکر را طبق قرائت حمد و سوره اش بخواند.بعد از آنکه از رکوع برخاست و راست ایستاد، در حال آرامی بدن بگوید: «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهْ الْحَمْدُللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمٖینَ اهْلَ الْکِبْرِیٰآءِ وَالْعَظَمَهِ وَالْجُودِ وَالْجَبَرُوْتِ».
بیشتر بخوانید: واجب بودن نماز آیات هنگام خورشید گرفتگی
 

مواردی که انجام آن در رکوع، بر نمازگزار مکروه است، عبارت است از:چه کار‌هایی در رکوع نماز، مکروه است؟چسباندن دست‌ها هنگام رکوع، به دو پهلوى خود، مکروه است.به زیر افکندن سر (پایین انداختن سر و گردن)، طوری که سر و گردن موازى پشت نباشد.رعایت نکردن حال مأمومین در طولانی کردن رکوع و اینکه امام جماعت ذکر رکوع را بیش از سه بار بگوید.در هنگام رکوع دست‌ها را بین زانو‌ها قرار دادن مکروه است.نه تنها در حال رکوع، بلکه در تمام احوال نماز، گذاشتن دست‌ها در زیر همه لباس‌ها مکروه است.منبع: بیتوته