چند نکته درباره تغذیه دیابتی ها با فیلم
چند نکته درباره تغذیه دیابتی ها با فیلم

اصولی ساده که با رعایت آن می توانید دیابت خود را کنترل کنند.

به گزارش پاتوق من ،افرادی که دیابتیک هستند  خیلی از بایدها و نبایدهای تغذیه را می دانند ولی در برخی از موارد ممکن است اشتباهاتی داشته باشند ما همیشه توصیه می کنیم فردی که دیابتیک است در طول روز وعده غذایی اش به اندازه حداقل ۶ وعده غذا استفاده شود که سه وعده اصلی و سه میان وعده خواهد بود.
در این وعده ها ما هیچ وقت توصیه نمی کنیم که مقداری غذا خورده شود که قند خون ما را تند هنگام بالا ببرد یعنی غذا به اندازه کم و در تعداد زیاد استفاده می شود یادمان باشد غذاهایی که شیرین هستند در وعده صبح استفاده نشود چون قند خون پائین است و پاسخ به غذای شیرین بسیار پاسخ سریعی خواهد بود.
ضمنا اینکه بسیار مهم است  ما دقت کنیم که در طول روز حتما از غذاهای با فیبر بالا با نان های تا حدی تیره برنج تا حدی کمتر شیرینی جات کمتر و خورش های معمول بخواهیم که غذاهایمان را استفاده کنیم آب فراوان داشته باشیم که بسیار می تواند مناسب باشد برای طول روزمان. منبع :سایت دکتر ساعدی