گزارش تصویری از بزرگترین سگ خانگی جهان جرج بزرگ
گزارش تصویری از بزرگترین سگ خانگی جهان جرج بزرگ

گزارش تصویری از بزرگترین سگ خانگی جهان جرج بزرگ این سگ غول پیکر جرج نام دارد و بخاطر هیکل بزرگش نام جرج بزرگ را یدک می کشد . جرج لقب بزرگترین سگ خانگی جهان را در کتاب گینس دارد. به گزارش پاتوق این سگ در حال حاضر زنده نیست ولی تا قبل از مرگ بلند […]

گزارش تصویری از بزرگترین سگ خانگی جهان جرج بزرگ

بزرگترین سگ جهان , بزرگترین سگ های دنیا , بزرگترین سگ ایران , بزرگترین سگ ها , بزرگترین سگ دنیا گینس

این سگ غول پیکر جرج نام دارد و بخاطر هیکل بزرگش نام جرج بزرگ را یدک می کشد . جرج لقب بزرگترین سگ خانگی جهان را در کتاب گینس دارد.

گزارش تصویری از بزرگترین سگ خانگی جهان جرج بزرگ

بزرگترین سگ جهان , بزرگترین سگ های دنیا , بزرگترین سگ ایران , بزرگترین سگ ها , بزرگترین سگ دنیا گینس

به گزارش پاتوق این سگ در حال حاضر زنده نیست ولی تا قبل از مرگ بلند قد ترین سگ دنیا بود .

گزارش تصویری از بزرگترین سگ خانگی جهان جرج بزرگ

سگ , s

جرج بزرگ قدی بالغ بر ۲ متر و ۹ سانتی متر داشت که باعث شد نامش در کتاب رکوردهای گینس ماندگار شود

گزارش تصویری از بزرگترین سگ خانگی جهان جرج بزرگ

گزارش تصویری از بزرگترین سگ خانگی جهان جرج بزرگ

4.5/5 - (46 امتیاز)