۵ معمای چالشی برای سنجش قدرت تفکر منطقی و استدلال
۵ معمای چالشی برای سنجش قدرت تفکر منطقی و استدلال

اگر فکر می‌کنید از توانایی تفکر منطقی و حل مسأله برخوردارید، این تست مخصوص شما است.

به گزارش سرویس وبگردی پاتوق من، ‌واضح است که برخورداری از این توانایی‌ها تا چه اندازه می‌تواند مهم باشد. منطق، علم استدلال و مباحثه در جنبه‌ای از زندگی به کار می‌آید.
کارشناسان تعدادی معمای تصویری طراحی کرده اند و می‌گویند اغلب کودکان ۱۰ ساله این آزمون استدلال غیر زبانی را به راحتی پشت سر می‌گذارند، اما آدم بزرگ‌ها از حل آن بازمی مانند.
جواب معما‌ها در انتهای مطلب قابل مشاهده است.
 
معمای شماره ۱
در تصاویر ردیف اول، هر حرف نماینده‌ی شکلی است که رو به روی آن قرار دارد (اشکالی است که با خط عمودی به یکدیگر متصل شده اند).
در ردیف دوم، از میان گزینه‌های A تا E، گزینه‌ای را انتخاب کنید که با تصویر آخر ردیف بالا منطبق باشد.
 
راهنمایی: طول خط عمودی که اشکال را به یکدیگر متصل کرده، اهمیتی ندارد.
 

معمای شماره ۲
 
از میان گزینه‌های A تا E، چهار مورد از یک قاعده‌ی یکسان پیروی می‌کنند.
این قاعده را پیدا و گزینه‌ای که از آن پیروی نمی‌کند و با بقیه متفاوت است را مشخص کنید.
راهنمایی: به رنگ اشکال درون هر گزینه توجه کنید.
 

معمای شماره ۳
 
از میان گزینه‌های A تا E، کدام یک تصویر شکل سه بُعدی زیر را از بالا نشان می‌دهد؟
راهنمایی: به فاصله‌ی میان مربع‌ها دقت کنید.
 

معمای شماره ۴
از میان گزینه‌های A تا E، گزینه‌ای را پیدا کنید که ماتریکس زیر را تکمیل می‌کند.
راهنمایی: جهت اشکال را در نظر داشته باشید.
 

معمای شماره ۵
از سر هم کردن تصویر زیر کدام یک از گزینه‌های A تا E به دست می‌آید؟

.
.
.
.
.
 
جواب معمای شماره ۱
در ردیف اول، هر یک از حروف بالایی نماینده‌ی رنگ شکلی است که رو به روی آن قرار دارد، در اینصورت حرف A نماینده‌ی رنگ خاکستری است، حرف B نماینده‌ی رنگ سیاه و حرف C نماینده‌ی رنگ سفید.
از سویی دیگر، در همان تصاویر ردیف اول، هر یک از حروف پایینی نماینده‌ی جهت شکل رو به روی خود است. به این ترتیب، حرف Y مربوط به حالتی است که سمت صاف اشکال رو به یکدیگر قرار دارد و حرف Z برای زمانی است که سمت صاف اشکال رو به بیرون.
در اینصورت، گزینه‌ی صحیح A یعنی C-Y است، چرا که در تصویر آخر، رنگ اشکال سفید است و سمت صاف آن‌ها رو به یکدیگر قرار دارد.
 
جواب معمای شماره ۲
گزینه‌های A تا D همگی از یک قاعده پیروی می‌کنند. در هر گزینه، دایره‌ها در صورت هم جهت بودن، به رنگ سفید هستند. اما در صورت متفاوت بودن جهت دایره‌ها با یکدیگر، رنگ یکی سفید و دیگری سیاه است.
با توجه به این نکته، گزینه‌ی متفاوت E است، چون از این قاعده پیروی نمی‌کند.
 
جواب معمای شماره ۳
این شکل سه بُعدی از ۴ مربع در طول و ۳ مربع در عرض تشکیل شده است، پس شکلی ۴ در ۳ است؛ بنابراین گزینه D که شکلی ۴ در ۴ است، اول از همه حذف می‌شود.
بعد از آن می‌توانید گزینه E را هم حذف کنید، چون در این گزینه، در ردیف پایین یک جای خالی وجود دارد.
گزینه‌های A هم به این دلیل حذف می‌شود که در ردیف وسط خود ۴ مربع دارد.
گزینه B هم تناسبی با شکل سه بُعدی ندارد؛ بنابراین پاسخ صحیح گزینه C است.
 
جواب معمای شماره ۴
در این معما، در هر ردیف از رنگ تأکیدی یکسانی استفاده شده است: مشکی در ردیف بالا، خاکستری در ردیف وسط، و سفید در ردیف پایین؛ بنابراین گزینه D غلط است.
با توجه به اینکه در هر ردیف، از هر یک از اشکال یک عدد وجود دارد، بنابراین گزینه C هم حذف می‌شود.
گزینه‌های B و E هم به این دلیل مردودند که در هر ستون، تمامی اشکال در یک جهت قرار دارند؛ بنابراین گزینه A صحیح است.
 
جواب معمای شماره ۵
گزینه E اول از همه حذف می‌شود، چون هیچ دایره‌ای در تصویر اصلی وجود ندارد.
حلقه‌ی سه ربع و مثلث نمی‌توانند در کنار هم قرار بگیرند، بنابراین گزینه C مردود است.
تاج و قارچ هم نمی‌توانند در کنار هم باشند، بنابراین گزینه D هم حذف می‌شود.
در گزینه A، تاج و مثلث در جهاتی در کنار هم قرار گرفته اند که با تصویر اصلی مطابقت ندارد، بنابراین این گزینه هم غلط است.
 
پاسخ گزینه B است.
 
منبع: روزیاتو