آیا شما انسان شادی هستید؟
آیا شما انسان شادی هستید؟

اگر تمایل دارید میزان شاد بودن خود را بسنجید، این تست به شما کمک می‌کند.

به گزارش سرویس وبگردی پاتوق من، شاید هم بقیه فکر می‌کنند آدم شادی هستید، اما خودتان چنین احساسی ندارید و برخلاف ظاهرتان، شادی را با تمام وجودتان احساس نمی‌کنید. اگر می‌خواهید تصور بهتری در مورد میزان شادیتان داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم آزمون زیر را انجام بدهید. این آزمون را دانشگاه آکسفورد طراحی کرده است و میزان شاد بودن شما را می‌سنجد.
 
 به شدت به دیگران علاقه مندم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
احساس می‌کنم زندگی خیلی باارزش است.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
نسبت به دیگران احساسات گرم و صمیمانه‌ای دارم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
به ندرت بعد از بیدارشدن از خواب احساس می‌کنم خستگی ام در رفته است (*)
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
من در مورد آینده چندان خوش بین نیستم. (*)
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
بیشتر چیز‌ها برایم سرگرم کننده هستند.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
من همیشه آدم متعهدی هستم و جا نمی‌زنم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
زندگی خوب است.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
فکر نمی‌کنم این دنیا جای خوبی باشد (*)
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
من زیاد می‌خندم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
در مورد همه چیز‌هایی که در زندگی ام است احساس رضایت می‌کنم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
احساس نمی‌کنم آدم خیلی جذابی به نظر می‌رسم. (*)
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
آدم خیلی شادی هستم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
من در بعضی از چیز‌ها زیبایی می‌یابم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
همیشه روی دیگران اثر خوب و شادی می‌گذارم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
برای هرکاری که بخواهم انجام بدهم وقت پیدا می‌کنم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
حس می‌کنم کنترل چندانی روی زندگی ام ندارم. (*)
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
من قادر به انجام هر کاری هستم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
از نظر ذهنی کاملا هوشیارم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
اغلب احساس شادی و سرخوشی می‌کنم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
تصمیم گرفتن برایم کار راحتی نیست (*)
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
احساس نمی‌کنم زندگی ام معنا یا هدف خاصی دارد (*)
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
احساس می‌کنم انرژی زیادی دارم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
معمولا اتفاق‌هایی که در اطرافم می‌افتد، تاثیر دارم.
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
با دیگران خیلی به من خوش نمی‌گذرد. (*)
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
احساس نمی‌کنم کاملا سلامت باشم. (*)
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
از گذشته خاطرات خوش چندانی ندارم. (*)
کاملا مخالف/ تا حدودی مخالف/ کمی مخالف/ کمی موافق/ تا حدودی موافق/ کاملا موافق
 
نحوه نمره دهی در این آزمون به صورت زیر است:
برای پاسخ کاملا مخالف ۱ امتیاز درنظر بگیرید. برای تاحدودی مخالف ۲ امیتاز، کمی مخالف ۳، کمی موافق ۴، تاحدودی موافق ۵ و کاملا موافق برای سوالاتی که با علامت * مشخص شده اند، نمره دهی باشد به صورت برعکس انجام شود؛ یعنی به پاسخ کاملا موافق ۱ امتیاز و به پاسخ کاملا مخالف ۶ امتیاز بدهید. در پایان امتیاز همه سوالات را با هم جمع و بر ۲۹ تقسیم کنید. عدد حاصل، امتیاز شما در این آزمون است و میزان شادیتان را مشخص خواهدکرد.
 
اگر امتیازتان بین ۱ و ۲ است: اصلا آدم شادی نیستید، اما احتمالا موقعیتتان به آن بدی‌ای که خودتان تصور می‌کنید، نیست. بهتر است از یک درمانگر کمک بگیرید.
اگر امتیازتان بین ۲ و ۳ است: تقریبا آدم غمگینی هستید و کمتر احساس شادی می‌کنید.
اگر امتیازتان ۴ است: سطح شادی شما متوسط است وضعیت اغلب افراد مثل شماست.
اگر امتیازتان بین ۵ و ۶ است: آدم خیلی شادی هستید و این قطعا روی موفقیت تان در زندگی، ازدواج، کار و… نقش دارد.
اگر امتیازتان ۶ است: بیش از حد شادید! مواظب باشید!
 
منبع: فرتاک نیوز