گزارش تصویری از خانواده ای عجیب با فرزند خوانده گوریل
گزارش تصویری از خانواده ای عجیب با فرزند خوانده گوریل

گزارش تصویری از خانواده ای عجیب با فرزند خوانده گوریل یک زن و شوهر فرانسوی که بچه دار نمی شدند فرزندی یک گوریل ۱۳ ساله دختر را به فرزندی قبول کردند. این گوریل که دیجیت نام دارد پس از آنکه روز را در محوطه باغ وحش میگذارند، شب به همراه خانواده جدید خود به خانه […]

گزارش تصویری از خانواده ای عجیب با فرزند خوانده گوریل

گوریل , گوریل وحشی , گوریل اهلی , عکس گوریل

یک زن و شوهر فرانسوی که بچه دار نمی شدند فرزندی یک گوریل ۱۳ ساله دختر را به فرزندی قبول کردند.

عکس های گزارش تصویری از خانواده ای عجیب با فرزند خوانده گوریل

گوریل , گوریل وحشی , گوریل اهلی , عکس گوریل

این گوریل که دیجیت نام دارد پس از آنکه روز را در محوطه باغ وحش میگذارند، شب به همراه خانواده جدید خود به خانه میروند و شب را در خانه میگذارند.

عکس های گزارش تصویری از خانواده ای عجیب با فرزند خوانده گوریل

گوریل , گوریل وحشی , گوریل اهلی , عکس گوریل

گوریل کوچولو در حال ابراز احساسات به پدرش !!

عکس های گزارش تصویری از خانواده ای عجیب با فرزند خوانده گوریل

گزارش تصویری از خانواده ای عجیب با فرزند خوانده گوریل

4.6/5 - (27 امتیاز)