معما و تست هوش تصویری پیدا کردن عینک آفتابی از بین وسایل
معما و تست هوش تصویری پیدا کردن عینک آفتابی از بین وسایل

معما و تست هوش تصویری پیدا کردن عینک آفتابی از بین وسایل معما در تصویر بالا علی دنبال عینک آفتابی خود می گردد و با توجه به بهم ریخگی خانه نمی تواند عینکش را پیدا کند. آیا شما می توانید عینک علی را پیدا کنید ؟ اگر نتوانستید برای دیدن مکان عینک به پایین همین […]

معما و تست هوش تصویری پیدا کردن عینک آفتابی از بین وسایل

معما,تست هوش,معمای سخت

معما

در تصویر بالا علی دنبال عینک آفتابی خود می گردد و با توجه به بهم ریخگی خانه نمی تواند عینکش را پیدا کند. آیا شما می توانید عینک علی را پیدا کنید ؟ اگر نتوانستید برای دیدن مکان عینک به پایین همین صفحه بروید.

معما و تست هوش تصویری پیدا کردن عینک آفتابی از بین وسایل

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

•¤•

پاسخ تست هوش

معما,تست هوش,معمای سخت,تست هوش تصویری

پاسخ معمای بیل گیتس , معمای بیل گیتس برای استخدام مایکروسافت , معمای بیل گیتس با جواب

معما و تست هوش تصویری پیدا کردن عینک آفتابی از بین وسایل

3.2/5 - (386 امتیاز)