گزارش تصویری حیرت انگیز از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد
گزارش تصویری حیرت انگیز از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد

گزارش تصویری حیرت انگیز از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد مزرعه دار استرالیایی وقتی متوجه شد گوسفندهایش هر روز کم می شوند و هیچ اثری از ردپای دزد گوسفندانش نیست به حصار دور مزرعه برق وصل کرد و صبح هنگام بازگشت به مزرعه دزد گوسفندانش مواجه شد.همانطور که در عکس ها مشاهده می […]

گزارش تصویری حیرت انگیز از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد

مار غول پیکر,مار گوسفند خور,مار شکارچی بزرگ

مزرعه دار استرالیایی وقتی متوجه شد گوسفندهایش هر روز کم می شوند و هیچ اثری از ردپای دزد گوسفندانش نیست

مار بزرگ,مار غول پیکر,مار پیتون,mar,lhv

مار غول پیکر,مار گوسفند خور,مار بزرگ,مار عظیم الجثه

به حصار دور مزرعه برق وصل کرد و صبح هنگام بازگشت به مزرعه دزد گوسفندانش مواجه شد.همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید این مار غول پیکر شبیه یک هیولاست.

مار بزرگ,مار غول پیکر,مار پیتون,mar,lhv

گزارش تصویری حیرت انگیز از مار غول پیکر و وحشتناک گوسفند دزد

4.2/5 - (163 امتیاز)